Skitseprojekt

Går du med tanker om renovering, om- eller tilbygning af din bolig, så kan det være en rigtig god idé at investere i arkitekthjælp inden du går i gang.

Med et skitseprojekt i hånden ved du nemlig, om dine ønsker kan realiseres og ikke mindst, hvordan de vil se ud.

Et skitseprojekt indeholder idéer og oplysninger om hvordan din bolig kan optimeres indenfor de aftalte rammer. Med rammerne menes de fysiske, økonomiske og lovgivningsmæssige begrænsninger, der eksisterer i forbindelse med ejendommen (bygningsreglement, lokalplaner, servitutter osv.).

Ud fra de givne rammer samt dine ønsker, kommer arkitekten på banen med sine idéer, kreativitet og faglig ekspertise. Dette munder ud i et skitseforslag hvor du kan se mulighederne i din bolig. Skitseprojektet udarbejdes på A4-plancher, der afleveres i både fysisk og digital form - her får du:

  • Plantegninger

  • Illustration af projektet

  • Materialebeskrivelser

  • Økonomisk overslag

Udarbejdelse af skitseprojekt

Projekterne udarbejdes på baggrund af materiale og oplysninger fra dig, f.eks. plantegninger, fotos, energimærke osv. Der tages derfor forbehold for fejl i dette materiale, herunder målestoksforhold.

Skitseprojektet udarbejdes under hensynstagen til en økonomisk ramme, der fungerer som loft for investeringen. Den økonomiske ramme fastlægges af dig.


De anviste idéer prissættes ud fra anerkendte erfaringstal samt tal fra de anførte materialeleverandør. Den økonomiske ramme anfører materialepriser inklusiv arbejdsløn og ekskl. honorar til andre rådgivere:
arkitekter, ingeniør, landinspektør osv.

Der er ekstra rabat at hente

Vores samarbejde med XBO arkitekter sikrer dig en yderst fordelagtig pris på et arkitekttegnet skitseprojekt med en helhedsløsning til din bolig. Et skitseprojekt bestilt gennem Timberman koster kr. 7.995,- inkl. moms - og så er der oven i købet ekstra rabat at hente.

For bestiller du efterfølgende et Timberman træ-eller korkgulv på vores webshop, kan du nemlig bruge din rabatkode og derved få kr. 2.000,- inkl. moms slået af prisen på dit nye gulv.

Sådan kommer du i gang

Udfyld skemaet og giv os samtidig en kort beskrivelse af dit projekt, så vil vi kontakte dig for en uddybende samtale omkring dine ønsker og økonomiske rammer, inden en egentlig aftale omkring projektets udformning indgås.

Realisering af de viste idéer, vil som udgangspunkt kræve en byggetilladelse fra de lokale bygningsmyndigheder. Ligeledelse skal der,


i forbindelse med renovering, om- og til bygning udføres besigtigelse samt statisk beregninger af certificeret ingeniør. El og VVS skal udføres af certificeret fagperson på baggrund af projektmateriale.

Der tages generelt forbehold for uforudsete udgifter og prisændringer, herunder vejrligsforanstaltninger.

Hvem er XBO 
arkitekterne?

XBOs arkitekter yder arkitekthjælp og rådgivning f.eks. omkring optimering af boligens indretning, tilbygnings- og udvidelsesmuligheder, ændringer og renovering af eksisterende boliger samt udnyttelse af udendørs arealer.

Vi beskæftiger os også med optimering af lysforhold, lydforhold (akustik) samt planlægning af haveanlæg og udendørs opholdsarealer.

XBOs arkitekter arbejder ud fra den anskuelse, at der skal være sammenhæng mellem økonomi og udbytte.

Hver kvadratmeter skal give mening og værdi.

Michael Beck, Arkitekt

www.xboarkitekter.dk

Bestil arkitekthjælp