Det er ikke kun byggebranchen, som det seneste halve år har været ramt af udskudte og aflyste projekter. En ny repræsentativ undersøgelse blandt danske boligejere og andelshavere foretaget af Voxmeter for gulvvirksomheden Timberman viser, at mere end hver tredje har udskudt planlagte renoveringsprojekter som følge af prisstigninger eller utilgængelige materialer.

 

Aldrig har renoveringsprojekter været så populære som under coronapandemien. Men selvom renoveringslysten fortsat er høj, sætter mangel på materialer og dertil priser på himmelflugt en kæp i hjulet på renoveringsplanerne. Det viser en ny Timberman Trends-undersøgelse, som er en repræsentativ forbrugerundersøgelse foretaget af Voxmeter for gulvvirksomheden Timberman med besvarelser fra 2.005 danskere, der bor i ejer- eller andelsbolig.

 

Faktisk har hele 38 procent af danskerne i undersøgelsen, som har haft renoveringsplaner det seneste halve år, udskudt disse boligforbedrende tiltag som konsekvens af prisstigninger og utilgængelige materialer. Samtidig peger 28 procent på, at specifikt prisstigningerne på materialer i høj grad eller meget høj grad påvirker deres renoveringsplaner.

 

- Vi kan se, at lidt mere end halvdelen i undersøgelsen rent faktisk går med planer om at forbedre eller vedligeholde boligen enten i form af gør-det-selv-projekter eller med hjælp fra professionelle, så renoveringslysten er fortsat til stede i de danske hjem. Dog viser undersøgelsen samtidig, at de bliver bremset i at realisere deres planer, fortæller adm. direktør i Timberman, Mogens Fisker.

 

Det seneste halve år er flere bygge- og anlægsprojekter blevet udskudt eller ligefrem lagt i graven som en følgevirkning af de markante prisstigninger, og nu ser tendensen ifølge undersøgelsen således ud til at have spredt sig til de private forbrugere, der også må grave dybere i lommen for at kunne renovere eller vedligeholde deres bolig.

 

- Det er næppe gået nogens næse forbi, at det er blevet sværere at skaffe råvarer og dyrere at producere byggematerialer, og at det har medført prisstigninger for såvel professionelle som private. Og det kan naturligvis få nogle danskere til at udskyde planerne, når det kan mærkes på pengepungen, at såvel materialer som arbejdskraft er blevet markant dyrere. Dertil kommer det, at det tilmed også har været en udfordring at skaffe håndværkere, siger Mogens Fisker.

 

 

Udhuling af danskernes økonomi

Foruden prisstigningerne på materialer til bolig- og byggeprojekterne peger boligøkonom i Dansk Industri, Bo Sandberg på, at indkomsterne i 2022 har svært ved at følge med de voldsomme generelle prisstigninger, hvilket naturligvis også er en faktor, der påvirker renoveringsplanerne:

 

- Det er ikke kun byggematerialer, der er blevet dyrere. Vi oplever alle, at dagligdagsudgifter som energi, fødevarer og brændstof er steget markant i pris. Og for boligejerne er renteudgifterne også steget i løbet af 2022. Dermed er der flere fornødenheder, som spiser en større del af danskernes rådighedsbeløb - og det efterlader med matematisk sikkerhed et mindre råderum til alt det resterende, som fx renoveringsopgaver.

 

Ifølge tal fra Danmarks Statistik blev inflationen i august målt til 8,9 procent, mens lønindekset for andet kvartal viser, at lønningerne på det private arbejdsmarked ifølge Dansk Arbejdsgiverforening er steget med 3,4 procent sammenlignet med samme kvartal sidste år. 

 

- Det hører med til historien, at der har været 8-9 år med konstant reallønsfremgang forud for 2022. Mange boligejere har også solide opsparinger og friværdi. Men både inflation og økonomisk usikkerhed er kommet pludseligt og giver i øjeblikket de laveste forbrugerforventninger nogensinde. Det gør os tilbageholdende med den fleksible del af privatforbruget. Samtidig er håndværkerfradraget afskaffet og energirenoverings-puljer som fx bygningspuljen kan være ret bureaukratisk at få adgang til, siger Bo Sandberg og tilføjer:

 

- Det er dog positivt, at flertallet af de medvirkende med renoveringsplaner har kunnet gennemføre disse. Og forhåbentlig kan flere af de udskudte renoveringsprojekter i stedet realiseres i 2023 eller 2024, hvor der måske ikke er helt så lang ventetid på at få en håndværker, og hvor toppen forhåbentlig også er taget af materialeprisstigningerne, selvom der naturligvis ikke kan gives garantier.

 

 

Top-10: Disse boligprojekter drømmer danskerne om at realisere

Malearbejde

25,5 %

Boligprojekter uden for kategori

9,2 %

Udvendig renovering (udskiftning af døre, vinduer og/eller tag)

9,0 %

Renovering af badeværelse

7,6 %

Renovering af køkken

7,5 %

Ny indretning med møbler

6,2 %

Udskiftning af gulve, vægge eller lofter

6,0 %

Renovering af værelse/kontor

6,0 %

Renovering af bryggers/gang/kælder

5,3 %

Totalrenovering

1,0 %

 

Kilde: Timberman Trends, ”Hvilke boligprojekter har du planer om at sætte i gang inden for de kommende 6 måneder? Du kan vælge flere svar.” Antal samlede respondenter: 2.005 (inklusive respondenter, der svarede ”ingen”)

 

 

Faktaboks: Har du inden for de seneste 6 måneder oplevet at måtte udskyde renoveringsprojekter som følge af generelle prisstigninger eller utilgængelige materialer?

Ja

38,4 %

Nej, jeg har kunnet gennemføre planlagte renoveringsprojekter

61,6 %

 

Kilde: Timberman Trends, ”Har du inden for de seneste 6 måneder oplevet at måtte udskyde renoveringsprojekter som følge af generelle prisstigninger eller utilgængelige materialer?” Antal respondenter: 901 (eksklusive 1.013 respondenter, der svarede ”nej, jeg har ikke haft nogen planer om renoveringsprojekter”)

 

 

Faktaboks: I hvilken grad påvirker prisstigningerne på materialer dine renoveringsplaner?

I meget høj grad

13,1 %

I høj grad

15,0 %

I nogen grad

28,0 %

I mindre grad

22,0 %

Slet ikke

16,5 %

Ved ikke

5,4 %

 

Kilde: Timberman Trends, ”I hvilken grad påvirker prisstigningerne på materialer dine renoveringsplaner?” Antal respondenter: 1.603 (eksklusive 402 respondenter, der svarede ”jeg har ingen renoveringsplaner”)

 

 

Om Timberman Trends

Timberman Trends er en årlig trendanalyse, som har til formål at tage temperaturen på, hvilke trends og tendenser inden for bolig og livsstil der rør sig nu og i den nærmeste fremtid.

 

Forbrugerundersøgelsen er foretaget af Voxmeter i perioden 8. august til 21. august 2022 på vegne af Timberman, og der er indsamlet data fra 2.005 nationalt repræsentative respondenter, som bor i ejer- eller andelsbolig.

 

Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse ved brug af Voxmeters CAWI-system blandt tilfældigt udvalgte respondenter, og data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgruppe og region.